Nosaltres 2017-10-18T21:34:11+00:00

NOSALTRES

Després d’anys i recòrrer diferents camins uns ens hem trobat i altres retrobat. Amb ganes de crear el nostre propi origen. Tan diferents i tan coincidents alhora. És divertit treballar plegats!                          

Maria és l’EMOCIÓ, l’impuls, la creativitat, l’espontaneïtat, la paraula i la poesia. Joan és la MATÈRIA, la tecnologia, el pragmatisme, l’ull crític, l’ordre i la professionalitat. En Jordi és una prolongació de l’objectiu de la càmera, la perfecció en la imatge, l’elegància i la sencillez, I qui barreja tot això  és l’Oriol Ell munta, barreja, i exigeix de nosaltres un producte amb la màxima qualitat  I aquests enfocs, junts, conceben la PERSPECTIVA d’ORIGEN.